Τοποθεσία
Το Clara Hotel Resort & Bungalows βρίσκετε στο βόρειο τμήμα του νησιού στο Αυλάκι, Πέτρας της Λέσβου.

Απόσταση από το αεροδρόμιο της Οδυσσέας Ελύτης 65 χιλιόμετρα
Απόσταση από το λιμάνι της Μυτιλήνης 60 χιλιόμετρα
Απόσταση από την πόλη της Μυτιλήνης 60 χιλιόμετρα
Απόσταση από το λιμάνι της Πέτρας πύλη Shengen 1,5 χιλιόμετρο
Απόσταση από το χωριό της Πέτρας 1 χιλιόμετρο
Απόσταση από το χωριό του Μολύβου (Μύθημνα) 7 χιλιόμετρα
Υπεραστική στάση Λεωφορείου 500 μέτρα από το ξενοδοχείο